English
תהליך העבודה

לאחר ההחלטה על תכנון/עיצוב הדירה, נדרשת חשיבה מעמיקה. תכנון נכון של התהליך, יש בו כדי לצמצם את הטעויות האפשריות וכן להימנע מהוצאות בלתי צפויות. שלב זה משול "למפת דרכים" בה הולכים יחדיו הלקוח והמתכנן. הלקוח עומד במרכזו של הפרויקט, והמעצב, מנגד, נדרש לתכנן ולעצב את סביבת המגורים בהתאם לצרכים, צורת החיים, דפוס ההתנהגות, תרבות, סטאטוס משפחתי וכמובן בהתאם לטעמו האישי, זאת כאמור, תוך שמירה על מסגרת תקציבית מוגדרת.

למה מיועדת פגישת ההכרות ? 

  • הקשבה לצרכים, סגנון, הרגלים ומאווים, של בני המשפחה ותאום ציפיות.
  • סיוע בהגדרת קונספט עיצובי.
  • העלאת רעיונות וגיבוש פרוגראמה מקיפה. 
  • איתור מכשולים צפויים.
  • הבנת הטעם האישי.
  • בדיקת תקציב. 

מהו שלב התכנון המוקדם ?
המעצב המתכנן מעבד את כלל המידע, שעלה בפגישת ההכרות, ובסיומו מגבש סקיצה רעיונית ראשונית לתכנון. התוכנית המוצעת מלובנת בשיתוף הלקוח. התהליך נמשך עד שמגיעים לתוכנית הרצויה והמתאימה ביותר.

איך מתגבשת התוכנית הסופית ? 
התוכנית הרעיונית מקבלת "ליטוש" אחרון נוסף. בנוסף כוללת התוכנית הסופית חלוקה מדויקת של החללים והצבת מערך ריהוט סכמתית. 

מה נכלל בשלב התכנון המפורט ? 
הכנת תוכניות ביצוע לבעלי מקצוע (תוכנית מצב קיים, תוכנית הריסה, תוכנית בנייה, תוכנית מערך ריהוט, תוכנית חשמל, תוכנית תאורה, תוכנית אינסטלציה, תוכנית ריצוף, פריסות חדרי רחצה, תוכנית מיזוג אוויר, תוכנית תקרה, חזיתות, חתכים, פרטי בנייה וציון החומרים הנבחרים). 

מה כולל שלב הליווי ?
ליווי אישי צמוד מתחיל מראשיתו של הפרויקט ומקבל מישנה תוקף החל משלב בחירת חומרי גמר (ריצוף, קרמיקה, כלים סניטריים, תאורה, נגרות, רהוט וכו'). שלב הליווי בבחירת חומרים ואביזרים נעשה באמצעות הליכה משותפת ומתן יעוץ במהלך ההתלבטות בין החלופות המוצעות. כמו כן, ובהתאם לצורך, מתן סיוע בבחירת קבלני הביצוע המתאימים ביותר לעבודות הנדרשות. 

איך בא לידי ביטוי הפיקוח העליון ?
תדרוך קבלני הביצוע, ביקורים באתר הבנייה בהלך ביצוע העבודות ומתן ההנחיות לבעלי מקצוע, תוך שילוב הלקוח ועדכונו. זאת לכל אורך התהליך ועד "לזריחת הפרויקט". 

  work

 

 


 

 

 

עיצובים "שתפסו את עיניי"
עיצוב פנים טומן בחובו קשת אפשרויות אין סופית. הדרך לאפשרות המתאימה ביותר הינה פרי שילוב של...
מעבודות הסטודיו
כחלק מתהליך העבודה נרשמות סקיצות ידניות ומצוירות הדמיות, להמחשת האלמנטים השונים בפרויקט. ...
פרוייקטים
כל פרוייקט תכנון ועיצוב פנים, ראשיתו בהכרות מעמיקה והמשכו מתהווה בהתאם למאפיינים, לדרישות ולמקורות ההשראה השונים.   ...